Ficus
Het Ficusgeslacht (Moraceae)
FICUS
DE VIJGENSOORTEN
VIJG | FICUS CARICA

FICUS (VIJG)

Het geslacht Ficus omvat ongeveer 850 bomen, struiken en klimplanten. Daaronder een aantal vruchtdragende bomen en struiken. Ficus maakt deel uit van de moerbeifamilie (Moraceae), waartoe ook de broodvruchten en de moerbei horen.

Naast de vele kamerplanten zijn de Ficus religiosa, de bodhiboom, en de Ficus carica, de gewone vijg, zonder twijfel de bekendste. Wat de eerste betreft, Gautama Boeddha, stichter van het boeddhisme, bereikte de 'verlichting' onder een bodhi-boom in Bodhgaya in het Indische Bihar. In veel tempels staat een afstammeling van deze boom. De vijg, hier al langer bekend als gedroogde vrucht, wordt sinds de jaren zeventig ook vers aangeboden.

Vijgen hebben gemeen ook in gematigde tropische en subtropische gebieden te groeien, terwijl de meeste ficussoorten alleen in de tropen groeien. Veel ficussoorten hebben luchtwortels en dragen soortgelijke vruchten. Er zijn groenblijvende en bladverliezende ficussoorten.

GEWONE VIJG

De gewone vijg (Ficus carica) i

WILDE VIJG

De wilde vijg (Ficus sycomorus)

OORSPRONG EN VERSPREIDING

Men schat dat de Ficussoort ten minste 60 miljoen jaar oud is, misschien nog ouder. Ondanks schaarse fossiele vondsten gaat men er van uit dat de gewone vijg één van de eerste zo niet de eerste gewas is geweest dat in het Midden-oosten bewust verbouwd werd, nog voor tarwe.

In de Jordaanvallei, niet ver van Jericho, zijn vondsten gedaan van vijgen uit het negende millenium voor Christus.

De ficus heeft van oudsher een grote symbolische waarde in diverse culturen en religies. De gewone vijg bijvoorbeeld is één van de twee heilige bomen in de Islam, de boom naar de hemel. de Romeinen offerden het melksap van de (wilde) vijg aan Juno. De vijg is de eerste boom die in de bijbel wordt genoemd, en in Genesis 3:7 staat beschreven dat Adam en Eva schorten maakten van vijgenbladeren om hun naaktheid te bedekken.

De wilde vijg (Ficus sycomorus) leverde in Egypte het hout voor de sarcophagen van de farao's. De vruchten waren voor hen het symbool voor overvloed. De Egyptenaren kenden overigens ook de gewone vijg (Ficus carica).

De bodhiboom i(Ficus ...) s onlosmakelijk verbonden met het boeddhisme De boom is vernoemd naar 'bod', dat verlichting betekent. Gautama Boedhha bereikte de verlichting zittend onder een bodhiboom in ... Een andere ficus die vaak in boedhistische tempelcomplexen staat is de wurgvijg, hierboven afgebeeld in het Angkhor tempelcomplex in Cambodja.

De nationale boom van de republiek India is ook al een ficus. De banyan (Ficus benghalensis) is beroemd om zijn enorme luchtwortels.

TAALKUNDIGE ASPECTEN, ETYMOLOGIE

De geslachtsnaam Ficus die aan het geslacht is gegeven door Linnaeus, is afgeleid van het Hebreeuwse 'pagh' wat halfrijpe vijg betekent. In de prehistorie werd de boom door de in Griekenland wonende Pelasgi 'fik' genoemd.

GEZONDHEIDSASPECTEN

VOEDINGSSTOFFEN - GEZONDHEIDSRISICO'S

Geen betrouwbare of volledige informatie beschikbaar.

SAMENSTELLING PER 100 GRAM RAUW PRODUCT

BRONVERMELDING UPDATE AUGUSTUS 2016

Ficus | Wikipedia (EN/DU)