Egyptische zuivel
Inleiding
Egyptische zuivel
EGYPTISCHE ZUIVEL
LABAN IN POT | EGYPTE

EGYPTISCHE ZUIVEL

Egypte kan bogen op een zeer lange zuivelgeschiedenis van minstens 5.000 jaar. Met invloeden vanuit de hele regio.

Het scala aan melkproducten in Egypte is groot, beïnvloed door de volkeren die het land eeuwenlang overheerst hebben. Nog maar sporadisch is daarin de zuiveltraditie uit de Oudheid herkenbaar. Vooral in de drogere regio's, waar van oudsher geiten worden gehouden, zijn oude tradities behouden. Naast geiten houdt men in Egypte al eeuwenlang schapen, koeien, kamelen en waterbuffels voor hun melk.

Net als in de rest van het Midden-oosten zijn de benamingen van zuivelproducten arabisch, en geven de indruk dat de producten in ieder land gelijk zijn. Maar dat hoeft allerminst het geval zijn. Oordeel zelf, op de site beschrijven we de volgende puur Egyptische zuivelproducten:

GESCHIEDENIS VAN DE EGYPTISCHE ZUIVEL

Zo'n 9.000 jaar geleden al hielden de Egyptenaren schapen en geiten. In het derde millenium voor Christus kwam daar de koe bij, en nog later de waterbuffel.

Vee was in die tijd primair voedsel. Men at het vlees en gebruikte de huiden en de botten. In een laters stadium gebruikte men koeien en kamelen ook als werkdieren, begon men de dieren te melken en te scheren voor hun wol. Deze omslag wordt de Secondary Products Revolution. Kopertijd, in Egypte in het vijfde millenium voor Christus.

De koe was heilig en werd opgedragen aan Isis, de godin van de landbouw. De koe zelf werd verbeeld in een godin, Hathor, vaak afgebeeld als een koe of als vrouw met een koeienkop. De koe was het symbool van vruchtbaarheid en de moederborst. Afbeeldingen uit het tweede millenium, zoals die in de tombe van Methethi in Saqqara laten zien dat koeien gemolken werden. Vermoedelijk dronken uitsluitend kinderen melk, en waren gefermenteerde producten zoals laban khad en laban rayeb dagelijks voedsel.

De ontwikkeling van de Egyptische zuiveltraditie is sterk beïvloed door opeenvolgende ontwikkelingen, zoals de Islamitische overheersing sinds de invasie in 639 door de Syrische Rashidun. De Arabische Omajjaden en de Koerdische Ajjoebiden heersten daarna over Egypte tot 1252. Vanaf dat moment heersten de Mammelukken, een mengeling van onder de opeenvolgende kalifaten gemaakte slaven uit Turkssprekende landen en de Balkan, Egyptische Kopten en Georgiërs. Zij vestigden een sultanaat en ontwikkelden zich tot een machtige kaste in Egypte, grote delen van de Levant en de Hejaz, de westelijke kuststrook van het huidige Saoedi-Arabië.De Mammelukken bleven aan de macht tot de Ottomaanse verovering van Egypte door de Ottomanen in 1517.

In 1882 werd Egypte door de Britten op de Ottomanen veroverd. het leidde tot de vestiging van een Brits protectoraat in 1914. In 1922 werd Egypte onafhankelijk.

Deze korte schets van de ontwikkelingen in Egypte laat zien hoe onderhevig Egypte door de eeuwen is geweest aan wisselende buitenlandse invloeden. Die invloed heeft zich in alle sectoren doen gelden, ook in de zuivelproductie.

In Egypte is 55% van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. De bedrijven zijn zeer kleinschalig, veel boeren hebben hoogstens vijf dieren. Jaarlijks wordt bijna 6 miljoen melk geproduceerd, waarvan een groot deel nog aan huis wordt afgeleverd en niet gepasteuriseerd is. Mn schat dat driekwart van alle melkconsumptie rechtstreeks van boer naar consument gaat, of via tussenpersonen, de melkmannen.

BRONVERMELDING UPDATE APRIL 2017

Cows, oxen and bulls | Orisisnet, tombs of ancient Egypt Milk for health and wealth - supporting small dairy producer communities in Lebanon | FAO Recovery and Rehabilitation of Dairy Sector in Bekâa Valley and Hermel-Akkar Uplands | Submission form to the Lebanon recovery fund steering committee Actual Lebanon Population | Worldometer Traditional Fermented Foods of North African Countries: | Wiley online library Understanding the Traditional Milk Supply Chain Functioning in Cairo‐ Egypt | V. Alary (ed) Project dairy, AIRD Young team 2012-2014, Jan 2013 Salah galal (Ain Shams University)