Label rouge
Kwaliteitskeurmerken
LABEL ROUGE
 
LABEL ROUGE KIP

INLEIDING

De Franse kwaliteitslabels Label Rouge en BIO zijn sedert de jaren '60 onder de agrarische wetgeving verankerd. Het label BIO sluit aan op de algemeen geldende maatstaven voor biologische landbouw, het stimuleren van biodiversiteit, biologische activiteit en biologische kringlopen, onder gelijktijdig verbod op het gebruik van kunstmest en synthetische bestrijdingsmiddelen.

"Het label rouge verklaart dat de voedingsmiddelen of de producten van de landbouw die geen voedingsmiddelen zijn en die niet verwerkt zijn, specifieke eigenschappen bezitten die ze op een hoger kwaliteitsniveau tillen. Deze zijn het gevolg van hun speciale productie of fabricatie, zijn conform aan de voorschriften, en onderscheiden zich van voedingsmiddelen en aanverwante producten die gewoonlijk in de handel zijn."

Het eerste Label Rouge is in 1965 toegekend aan de Landes-kip. Kort daarop volgden labels voor de Lautrec-knoflook en de Lou´-kip. Om het duurzame karakter van Label Rouge te versterken, strekt het label zich ook uit over het distributiesysteem. Het uitgangspunt is: korte afstanden tussen producent en afnemer. Dat heeft voor kippen geresulteerd in liefst 31 beschermde regio's, tevens vallende onder de Europese "beschermde geografische aanduiding".

Desalniettemin wordt een behoorlijk volume Label rouge geëxporteerd, onder meer naar Nederland.

LABEL ROUGE PLUIMVEE EN EIEREN

Onder Label Rouge pluimvee vallen momenteel onder meer kippen, parelhoenders, eenden, kwartels, poulardes, kalkoenen en braadganzen. Voor elke vogelsoort zijn criteria opgesteld waaraan de leefomstandigheden en de voeding moeten voldoen. Maar het begint bij de selectie van rassen die langzaam groeien, geschikt voor het houderijsysteem van vrije uitloop, en een hoge vleeskwaliteit hebben.

Ze worden gevoed met minimaal 75% plantaardige voeding, merendeels op basis van granen. De dieren leven in kleine groepen, en hebben de hele dag toegang tot een onbeperkte uitloopruimte in de open lucht (m.u.v. kwartels die in een voliè woren gehouden). Met dat "onbeperkt" onderscheidt het label zich van andere kwaliteitslabels, daaronder wordt tevens verstaan het ontbreken van omheiningen en de aanwezigheid van een grasrijke uitloopruimte.

LABEL ROUGE VLEES EN VLEESWAREN

Onder het Label voor vlees vallen runderen, lammeren en varkens, onder vleeswaren hammen, zoals de Jambon de Bayonne, droge worstsoorten en rilettes. De runderen die in het Label Rouge programma zijn opgenomen zijn vlees- of dubbelrassen, zoals de Charolais, Blonde d'Acquitaine, Limousin, Gasconne en Salers.

LABEL ROUGE GROENTEN EN FRUIT

De Roze Lautrec (l'Ail rose de Lautrec) zou al sedert de middeleeuwen op de zavelige heuvels van de Tarn in de Lautrec verbouwd worden. De Lautrec heeft in 1966 het Label rouge heeft gekregen en in 1996 Europese bescherming (beschermde geografische aanduiding) .

LABEL ROUGE ZUIVELPRODUCTEN

Label rouge vlees bevat door de combinatie van ras, voedingspatroon en houderijsysteem meer eiwitten, minder water en minder vetstoffen dan standaard vlees. Het vlees bevat verhoudingsgewijs meer "gezonde" meervoudig onverzadigde vetzuren, en minder natrium.

LABEL ROUGE VIS EN SCHAALDIEREN

Een bescheiden aantal vissoorten, visproducten en schaaldieren is sinds de jaren tachtig ook onder het label opgenomen. Daaronder oesters, mosselen, forel en zalm.

LABEL ROUGE OVERIGE PRODUCTEN

Tot de overige producten met het Label behoort het kruidenmengsel Herbes de Provence.

BRONVERMELDING UPDATE AUGUSTUS 2016

Label rouge | Syndicat National des Labels Avicoles de France Kanttekeningen bij het label-systeem | Beneficium blog Overzicht Label Rouge producten | Fédération Label Rouge