Kwaliteitskeurmerken visserij
 
VISSERIJ LABELS
KEURMERKEN

INLEIDING

Visproducten zijn vaak voorzien van keurmerken. Niet alle zijn betrouwbaar. Maar hoe krijg je inzicht in de waarde van een keurmerk, door wie wordt het uitgegeven, wat betekent het en hoe vindt de controle plaats ?

Wat dit onderwerp betreft is het goed om te onderstrepen dat niet alleen labels van belang zijn, maar in de eerste plaats regels en de naleving ervan. In dat opzicht is Europa en zijn bepaalde Europese landen voortrekkers, en wordt ook in de Verenigde Staten veel gedaan aan duurzame visserij. In ons land vindt het toezicht op de naleving van regels en visquota plaats door de Algemene Inspectiedienst, een onderdeel van het Ministerie van landbuw en Visserij. De labels zijn aanvullend.

Hieronder volgt een opsomming van veel gebruikte, betrouwbare labels met een globale beschrijving. Van deze labels is een uitvoeriger beschrijving op de site opgenomen. Hieronder een overzicht van de bekendere labels.

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)

Eén van de bekendste en betrouwbaarste labels is het MSC-keurmerk dat wordt uitgegeven onder auspiciën van de Marine stewardship council.

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL (ASC)

Het ASC-keurmerk onder auspiciën van de Aquaculture stewardship council richt zich volledig op de aquacultuur (kweek).

LABEL ROUGE

Het Label rouge is een Frans keurmerk dat vooral bekend is van pluimvee, maar zich ook uit strekt over andere agrarische sectoren, zoals de visserij en de schelpenteelt.

NATURLAND

Naturland is een Duits keurmerk dat bestemd is voor ecologisch verantwoorde teelt en primair betrekking heeft op de kweek van vissen, schaaldieren, kreeftachtigen en algen, maar sinds enige tijd ook het label 'naturland wildfisch' uit geeft.

SOIL ASSOCIATION

Het Britse Soil association richt zich geheel op de kweek en heeft standaards ontwkkeld voor de organische kweek van zalm, forel, salvelinus, garnalen, karper en tweekleppige schaaldieren.

Certificaat verantwoordelijk vissen (CVV)

Het Certificaat verantwoordelijk vissen dat sinds 2009 wordt uitgegeven onder auspiciën van het Productschap vis. Het wordt een business-to-business label genoemd, dat toe ziet op de naleving van wetten en regels. Doel van het label is 'good practices'. Er liggen geen duurzaamheids- of dierenwelzijnscriteria aan ten grondslag. Het CVV is de Nederlandse versie van het Britse Responsible Fishing Scheme, en wordt ondersteund door het Europees visserijfonds en het Ministerie van landbouw en visserij.

BRONVERMELDING UPDATE JANUARI 2017

Officiële website | Marine stewardship council (NL/EN) Official website | Aquaculture stewardship council Officiële website | Naturland Officiële website | Soil association Officiële website | Certificering verantwoord vissen Certificering | Productschap voor vis (laatste update 2010)